Back

Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi ile insan motivasyonu iç içe geçmiş ve birbiri ile her zaman ilişkilendirilmiştir zira ikisi de temelde çeşitli ihtiyaçların karşılanmasına dayanmaktadır. Bu ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlardan, somut hayatta kalma gereksinimlerinden bir bireyin psikolojik refahını çevreleyen karmaşık, duygusal ihtiyaçlara kadar bir dizi insan arzusunu kapsayabilir.

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Abraham Maslow, bireysel psikolojik problemlerden çok insan psikolojik ihtiyaçlarının geniş bir yelpazesiyle ilgilenen bir sosyal psikologdu. En çok ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisiyle tanınır. Bir piramitte tasvir edilen teori, beş farklı insan psikolojik ve fiziksel ihtiyaç düzeyini önem sırasına göre düzenler.Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi bir üçgen ve çeşitli bölümlerden oluşmaktadır, her bölüm için üçgenin içinde ve dışında karşılık gelen etiketlerle dikey olarak beş bölüme ayrılmıştır.  Üçgenin bölümleri aşağıdan yukarıya doğru etiketlenmiştir:

  • Fizyolojik: ”Yiyecek, su, barınak, uyku” ya karşılık gelir,
  • Güvenlik: ”Güvenlik, istihdam, varlıklar” a karşılık gelir.
  • Sosyal: ”Aile, arkadaşlık, yakınlık” anlamına gelir,
  • Aidiyet: ”Saygı”, ”Öz değer, başarı, güven” e karşılık gelir, 
  • Kendini gerçekleştirme: ”İç tatmin” e karşılık gelir.

Maslow’un hiyerarşisindeki ihtiyaçlar arasında fizyolojik ihtiyaçlar (yiyecek ve giyim), güvenlik ihtiyaçları (iş güvenliği), sosyal ihtiyaçlar (arkadaşlık), benlik saygısı ve kendini gerçekleştirme yer alır. Beş ihtiyacı ele alan bu hiyerarşi, yöneticiler tarafından çalışanların motivasyonunu daha iyi anlamak ve bunları yüksek üretkenlik ve iş tatminine yol açacak şekilde ele almak için kullanılabilir.

1 Fizyolojik İhtiyaçlar

Piramidin en altında, hayatta kalmak için gerekli olan fizyolojik  insan ihtiyaçları vardır. Bunlar, yiyecek, barınak, su, uyku vb. Bu gereksinimler karşılanmazsa, vücut işlevini sürdüremez. Yiyecek, sevgi ve güvenlik eksikliğiyle karşılaşan çoğu insan, yiyecekleri en acil ihtiyaçları olarak görür.

2 Güvenlik

Fiziksel ihtiyaçlar karşılandığında, güvenlik (bazen bireysel güvenlik olarak anılır) öncelik kazanır. Güvenlik ve emniyet ihtiyaçları arasında kişisel güvenlik, finansal güvenlik ve sağlık ve esenlik yer alır. Bu ilk iki seviye, kişinin fiziksel olarak hayatta kalması için önemlidir. Bireyler temel beslenmeye, barınağa ve güvenliğe sahip olduktan sonra, üst düzey ihtiyaçları karşılamaya çalışırlar.

3 Sevgi /Ait Olma

Üçüncü ihtiyaç seviyesi sevgi ve aidiyet içeren sosyal düzeyli ihtiyaçlardır, bireyler fiziksel olarak kendileriyle ilgilendiklerinde, başkalarıyla paylaşma ve bağlantı kurma ihtiyaçlarını karşılayabilirler. İhmal, kaçınma, dışlanma vb. nedenlerle bu seviyedeki eksiklikler, bir bireyin duygusal olarak önemli ilişkiler kurma ve sürdürme yeteneğini etkileyebilir.

İster büyük bir sosyal gruptan, ister küçük bir aile ve arkadaş ağından gelsin, insanların bir aidiyet ve kabul duygusu hissetmeleri gerekir. Diğer sosyal bağlantı kaynakları meslek kuruluşları, kulüpler, dini gruplar, sosyal medya siteleri vb. olabilir. İnsanların birilerini sevmesi veya başkaları tarafından sevilmesi gerekir. Bu takıntılar olmadan insanlar yalnızlık, sosyal kaygı ve depresyon gibi psikolojik zorluklara karşı savunmasız olabilir. Koşullar şiddetlendiğinde, bir kişinin yeme ve uyuma gibi temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini bozabilir.

4 Saygınlık

Dördüncü seviye saygısı, örneğin, başarı ya da statü tanınmasını yoluyla, değerli ve başkaları tarafından doğrulanması normal insan arzu temsil. Bu düzey aynı zamanda kişinin kendisi için sahip olduğu benlik saygısını da içerir. Bu seviyedeki dengesizlikler, düşük benlik saygısı veya aşağılık kompleksi ile sonuçlanabilir. Düşük benlik saygısından muzdarip insanlar, başkaları tarafından şöhret, şan, övgü vb. yoluyla dış onaylamanın bu düzeyde ihtiyaçlarını yalnızca kısmen veya geçici olarak karşıladığını görebilir.

5 Kendini Geliştirme

Piramidin beşinci seviyesi kendini gerçekleştirmedir. Bu aşamada insanlar tam potansiyellerine ulaştıklarını ve ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını hissederler. Kendini gerçekleştirme nadiren kalıcı bir his veya durumdur. Daha ziyade, insanların yaşamları boyunca sahip oldukları kişisel gelişim için devam eden ihtiyacı ifade eder. Kendini gerçekleştirme, önemli bir hedefe ulaştıktan veya belirli bir zorluğun üstesinden geldikten sonra ortaya çıkabilir. Buda yeni bir özgüven veya memnuniyet duygusu ile işaretlenebilir.